FIKSULÄMPÖ – fiksua lämmitystä helposti

Fiksulämmön avulla lämmität kiinteistösi fiksummin. Energiansäästötoimenpiteet näkyvät suoraan kiinteistön lämpölaskussa. Asiantuntijamme auttavat tunnistamaan kiinteistön energia- ja talotekniset kehitystarpeet sekä pitämään kaukolämpölaitteet hyvässä käyttökunnossa.

100% uusiutuvaa lämpöä
100% uusiutuvaa lämpöä

Kiinteistön energia- ja talotekniikan tilannekartoitus

Asiantuntijan yhteenveto kiinteistön energia- ja taloteknisistä kehittämiskohteista

Kaukolämpölaitteiden säännöllinen tarkastus ja huolto

Kiinteistön energian ja veden käytön jatkuva seuranta ja raportointi

Kiinteistön laskutustehon vuosittainen tarkastus, joka huomioi kuukausimaksussa kiinteistön energiansäästötoimenpiteet.

Kiinteistön lämpökuorman hyödyntäminen tulevaisuudessa osana kaukolämpöverkon kysyntäjoustoa sisäilmaolosuhteista tinkimättä

100 % uusiutuva lämpö, joka varmennetaan alkuperätakuiden avulla.

Sisältää myös kaukolämmön peruspalvelut, kuten ilmaisen neuvonnan ja
laitteiden käyttöopastuksen sekä neuvontapalvelun vikatilanteissa 24/7 *.

*) Neuvontapalvelu vikatilanteissa sisältää asiakkaille lämmityslaitteiden vikaantuessa puhelimitse tai paikan päällä tapahtuvan neuvonnan sekä tarvittaessa ensiapuna annettavien pienten korjaus- ja huoltotöiden suorittamisen ympäri vuorokauden. Korjaus- ja huoltotöistä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston ja varaosien mukaiset kustannukset. Tuotekohtainen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

PALVELUT

FIKSULÄMPÖ sisältää paitsi itse lämmitysenergian myös sen käyttöön liittyvät palvelut. Tällaisen kokonaisvaltaisen paketin avulla varmistat kiinteistön laitteiden luotettavan toiminnan, energiatehokkaat ja kiinteistöön sopivat säädöt sekä pitkäjänteisen seurannan ja kehittämisen. Tavoitteena on oppia lämmittämään koko ajan tehokkaammin ja tämähän merkitsee suoraan säästöä.

Palveluportaali olosuhteiden ja energianhallintaan

Sisältää tilauksen mukaiset tila-anturit
asennettuna ja käyttöönotettuna sekä veden, sähkön ja lämmön etäluennan, mikäli kohteessa on etäluettava vesimittari. Sisältää tila-antureiden ja etäluettavien
mittareiden mittaustietojen viennin palveluportaaliin tai asiakkaan järjestelmään.

Palveluportaalissa on mittaustietojen reaaliaikainen seuranta ja valvonta. Vuosittain laaditaan olosuhde- ja energiankäyttöraportti, joka pitää sisällään myös poikkeamahavainnot sekä suositukset toimenpiteiksi. Raportti toimitetaan palveluportaaliin sekä käydään tarvittavilta osin läpi yhdessä asiakkaan kanssa.

Talotekniikka- ja energia- manageripalvelu

Talotekniikan kunto kartoitetaan paikan päällä sekä laaditaan arvio sen uusimistarpeista ja energiatehokkuuden parantamispotentiaalista. Samalla arvioidaan uusien teknologioiden käyttöönoton potentiaalia, hintoja ja aikataulua. Kohdekäynnin jälkeen laaditaan suositus toimenpiteistä esim. PTS-muodossa. Kohdekäynti pidetään noin kolmen vuoden välein tai tarpeen vaatiessa, mikäli seuranta osoittaa tälle aihetta. Vuosittain pidetään tapaaminen asiakkaan edustajan kanssa, jossa käydään läpi mm. vuosittaiset raportit ja mahdolliset kehitystoimenpiteet talotekniikan ja energiatehokkuuden kehittämiseksi.

Lämmönjakolaitteiston tarkastus- ja huoltopalvelu

Lämmönjakolaitteisten tarkastus vuosittain sisältäen myös paisunta-astian esipaineen säädön sekä vesiliittymän silmämääräisen tarkastuksen. Raportti toimitetaan palveluportaaliin sekä on mahdollista käydä läpi yhdessä asiakkaan kanssa.

Kysyntäjousto-optio

Mahdollisuus olla mukana kaukolämmön kysyntäjoustossa tulevaisuudessa.

100% uusiutuvaa lämpöä

100 % uusiutuvaa lämpöä

Uusiutuva lämpö on biopohjaisesti tuotettua lämpöä tai hukkalämpöä, joka varmennetaan alkuperätakuujärjestelmän avulla.

HINNOITTELU

Tuotteen hinnoittelu koostuu kuukausimaksusta, kiinteistön mittauspisteiden lukumäärään perustuvasta kuukausittaisesta
palvelumaksusta sekä energiankäyttöön perustuvasta energiamaksusta. Kuukausimaksun perusteena oleva mitattu
laskutusteho tarkastetaan vuosittain, jolloin kiinteistössä toteutetut energiansäästötoimenpiteet vaikuttavat energiamaksun
lisäksi myös kuukausimaksun suuruuteen. Hinnasto on voimassa 1.8.2022 alkaen.

(hinnat alv 0%)

Kuukausittainen palvelumaksu

2,99 €/mittauspiste/kk 
Taloyhtiöihin suosittelemme vähintään yhtä mittauspistettä huoneistoa kohden.
Muihin kiinteistöihin mittauspisteiden tarve määritetään tapauskohtaisesti.

Kuukausimaksu

Laskutusteho, kW Tehomaksu, €/kk
0-20 126.24 €/kk
20-60 7.24 x kW -18.48 €/kk
60-225 5.46 x kW +87.96 €/kk
225-450 3.73 x kW +476.76 €/kk
450+ 3.05 x kW +782.94 €/kk

Energiamaksut

50,76 € €/MWh

LADATTAVAT LISÄTIEDOT